Great news will be announced in the coming week!

Blocxs.com

Bitcoin

De Bitcoin als toepassing van een cryptovaluta is slechts het begin van veranderingen in de financiële wereld. De bitcoin is misschien het eerste voorbeeld van wat de blockchain-technologie allemaal in gang heeft gezet, maar als de voortekenen niet bedriegen, gaat blockchain ons leven nog ingrijpend veranderen. In tal van economische secoren kan de technologie een behoorlijke revolutie veroorzaken. Tijd dus om nogmaals eens goed te proberen de blockchain en impact ervan in het kort te beschrijven.

Gezamenlijk grootboek

Blockchain is in 2009 bedacht als basissysteem van het elektronische betaalmiddel Bitcoin.

Simpel gezegd gaat de blockchain om een database waarvan heel veel kopiën van transactie (met hun historie) op een netwerk van computers staan. Deze transacties kunnen geldtransacties zijn, maar ook bijvoorbeeld chronologische logistieke keteninformatie, of een kadasterinformatie.

De blockchain is openbaar en alle informatie wordt decentraal opgeslagen. Er is dus geen centrale partij die de macht over het systeem heeft. Dit geeft het netwerk het vertrouwen waarmee het uiteindelijk de dienst van bijvoorbeeld een notaris zou kunnen vervangen. Het blockchain-protocol zorgt ervoor dat alle computers in het netwerk een kopie van alle transacties ontvangen. De computers controleren elkaars administratie en afwijkingen (fraude) worden als invalide transacties gekenmerkt en tellen dus niet mee. De administratie blijft daarmee integer. Niemand is eigenaar van de database en niemand kan reeds weggeschreven informatie aanpassen of verwijderen. De chronologische informatieblokken in de keten zijn logisch aaneengeregen.

Minder ruimte voor fraude dus straks ook in onze wereld! Een voorbeeld van de “zegen van de technologie” voor de mensheid zoals de Amerikaanse Singularity University in Zembla (of was het Tegenlicht) het eens verwoordde. Daarin trouwens ook de frase “de technologiegeest is uit de fles‘ die ik nogal indrukwekkend vond klinken. Overal om ons heen zie je immers nu alles in een stroomversnelling komen. Blockchain, robotica, IoT, human cyborgs, 3D-printing, etc., etc.)

Toepassingen

Voor de blockchain worden steeds meer toepassingsgebieden gevonden. Voor de financiële wereld worden echter de meest grote gevolgen verwacht. De blockchain wordt door velen de belangrijkste ontwikkeling sinds het ontstaan van het internet genoemd. Wanneer je de blockchaintechnologie koppelt aan bijvoorbeeld automatische electronische sloten van de deur van je gehuurde vakantiehuisje (of boedelbak) dan zou (als je op tijd betaald hebt) automatisch de deur/slot te bedienen zijn zolang de verhuurperiode loopt (www.slock.it)

Financiële wereld

De meeste opwinding over blockchain is echter te vinden binnen de fintech-industrie. De Spaanse bank Santander zegt dat de bancaire sector met blockchains tot wel 20 miljard dollar zou kunnen besparen. In Amerika hebben 25 banken zich verenigd in een blockchain-startup. Ware believers voorspellen geen goede toekomst voor de toepassingen van de blockchain door banken, omdat het ware gedecentraliseerde karakter daarbinnen natuurlijk niet goed tot zijn recht komt. Maar ze stappen er wel in. Ze moeten wel uiteraard, want het vormt een grote bedreiging voor hen. Het systeem kan ze immers overbodig maken! Als ik een bedrag (of beter “waarde”) zou willen geven (overmaken) naar een kennis aan de andere kant van de wereld kan ik dit momenteel alleen via een bankinstelling doen. Die rekent daar provisie over en de transactie duurt relatief lang. Via een Bitcointransactie over de blockchain kost dat niets en gebeurt dit binnen in een fractie van de banktijd. Én: het is dan een zaak tussen de verzender en ontvanger en niemand anders.

Critici zeggen dat het onzin is dat banken zich zo storten op blockchain. Banken hébben geen probleem waar blockchain de oplossing voor is, zij zíjn het probleem. Als er iets is dat banken immers niet willen, is een systeem waarover ze geen zeggenschap hebben.

Het gevolg is dat er wonderlijke tussenvormen worden bedacht waardoor de financiële sector toch kan meedoen met de hype. Toepassingen bijvoorbeeld die een beetje blockchain zijn, maar niet helemaal. Een bekend organisatieadviesbureau vroeg onlangs een patent aan op een blockchain die wél achteraf aanpasbaar is door een centrale beheerder. Daar werd in diverse blogs hartelijk om gelachen natuurlijk.

De hype voorbij

De gouden tijden voor blockchain komen vanzelf, net als internet en de mobiele telefoon dat deden. Eerst weet niemand ervan, dan komt het in het nieuws en stijgen de verwachtingen immens. Dan valt het tegen, en weer 2 jaar later zie je toepassingen. We zitten nu in een piekjaar van blockchain. Volgend jaar hoor je overal dat het toch te moeilijk is of te duur, en lezen we over diversen tegenslagen binnen projecten, maar uiteindelijk zie je het ineens toch overal nuttige toepassingen heeft gekregen. Zo weet ik nog goed dat een directeur (die ik heel hoog had zitten) in 1999 eens tegen mij zei “ja dat internet, dat wordt het niet. Misschien wel voor alleen consumenten. Niet voor de zakelijke markt”. Zo is ook een vroegere mening van de CEO van KPN bekend die het prijsmodel wilde blijven baseren op telefoneren. Hij gaf aan “dat appen niet zou doorbreken, omdat mensen elkaar veel liever zouden willen blijven spreken in plaats van te teksten”.

2017 en blockchain. Een spannend jaar. We zullen zien wat ervan komt.

Peter Kranenburg

“Wat het internet is geworden voor de overdracht van informatie zal de blockchain worden voor de overdracht van waarde.”

 Het valt mij op dat zelfs onder ict-ers ongeveer de helft nog niet bekend is met het begrip “blockchain”. Dit terwijl het enorme gevolgen voor ons vakgebied zal gaan hebben. Daarom wil ik dit (eerste) artikel beschrijven wat de blockchain is en welke impact dit zal hebben op onze wereld.

De blockchain zal binnen alle sectoren de komende jaren een zogenaamd “disruptief” effect hebben. Om te beginnen door het elimineren van de “financial middle men” in de financiële wereld. De functie (of zelfs het bestaansrecht) van de notaris, accountants en banken zal hierdoor volledig veranderen. Lees voor wat betreft de mogelijke consequenties voor banken maar eens het volgende artikel uit het “Financiële Dagblad” van deze maand: https://fd.nl/beurs/1170837/banken-verdwijnen-door-opkomst-blockchain. Maar ook in bijvoorbeeld de wereld van de Supply Chain Management en voor organisaties als bijvoorbeeld AirBnb en Buma Stemra zal de impact groot zijn. Blockchain kan de functie voor laatstgenoemde straks overbodig maken omdat zogenaamde “smart contracts” de financiële relatie tussen muzikant en luisteraar rechtstreeks en direct onderling kan regelen. Je luistert en betaalt automatisch op basis van zogenaamde “smart contracts”. Over dit laatste begrip straks meer.

Als mogelijke toepassing van de blockchaintechnologie heb ik het volgende voorbeeld uitgewerkt.

Stel je speelt Monopoly met een aantal spelers via internet en je speelt het spel met echt geld. Je zit fysiek niet bij elkaar dus je zult een centra(a)l(e) iemand/partij nodig hebben die het geld en de spelstatus beheert/controleert en administreert. Dus de partij die de rol van de bank in het spel op zich neemt. Deze moety de vertrouwensfunctie vervullen en moet onafhankelijk moet zijn. In de werkelijke wereld wordt deze positie bijvoorbeeld ingenomen door de notaris, accountant of bank. De financiële tussenpersoon. Deze wordt steeds bericht wanneer er wijzigingen in het spel optreden en houdt alle mutaties bij (de trustable party). Deze partij, met de functie van de “bank” (die zo snel werkt als hij wil/kan) brengt hiervoor natuurlijk ook kosten in rekening. Het marmer moet ergens van betaald worden… Belangrijk om hierbij aan te tekenen is dat het om een centrale machtspartij gaat.

Nu is er met de komst van de blockchaintechnologie echter een technologisch alternatief beschikbaar gekomen. Goedkoper, sneller en fundamenteel betrouwbaar(der) en decentraalvan aard. Dus geen enkele centrale machtspartij. De blockchaintechnologie vormt tevens de basis van de cryptovaluta Bitcoin en is bedacht door de mysterieuze (niemand weet wie het feitelijk is) uitvinder met de pseudoniem “Satoshi Nakamoto”. Illustratief voor de ‘waarde’ van de blockchain is dat Nakamoto onlangs zelfs genomineerd is voor de nobelprijs voor de economie. Bitcoin kan worden gezien als het elektronische equivalent van goud. Maar dan veel beter dan goud, want het biedt zeer veel bijkomende voordelen zoals oneindige deelbaarheid en snelle elektronische verhandelbaarheid. Echter het is de onderliggende technologie van de Bitcoin (de “blockchain” dus) wat feitelijk de écht disruptieve grote uitvinding is en die feitelijk losstaat van de Bitcoin. Het blijkt namelijk een uitvinding met zeer veelbelovende implicaties voor vele toepassingsgebieden. Een toepassing die veel impact zal gaan hebben in de wereld zoals we die nu kennen.

In het kort is de blockchain een gedecentraliseerd openbaar kasboek. Dit kasboek is openbaar en kan door alle partijen worden ingezien. In tegenstelling tot het traditionele vertrouwensmodel, waarbij door 1 centrale speler of in 1 specifieke plek de ‘transacties’ worden bijgehouden en gecontroleerd, worden in de de blockchain alle transacties decentraal bijgehouden door een netwerk van nodes die alle transacties meervoudig valideren en voor altijd opslaan in de blockchain. Dit laatste klinkt “onmogelijk” en het vraagt wat verdergaand inlevingsvermogen om goed op je in te laten werken, maar is dus technisch mogelijk. Feitelijk vergelijkbaar met dat Youtube nooit “volloopt”. Die dingen vragen we ons ook niet meer af. De Blockchain is (net als het onderliggende internetprotocol) niet te hacken en dus absoluut betrouwbaar en voor eeuwig de absolute waarheid.

De Blockchain houdt dus alles bij. Hoe gebeurt dit dan precies. De Blockchain en Bitcoin kennen we nu. Nu is er een geniale Rus met de naam Vitalik Buterin die op 19-jarige leeftijd (je moet jong zijn om out-of-the-box te kunnen denken) iets heeft bedacht waarmee zelfs de macht van de banken wereldwijd langzaam aan het wankelen wordt gebracht: “Ethereum”. Ook wel Bitcoin 2.0 genoemd. Ethereum kent zogenaamde “smart contracts” waarmee waardeoverdracht volgens regels kan worden geprogrammeerd.

Terug naar ons Monopoly-spel:

De spelers spelen het spel en betalingen worden in een cryptovaluta aan elkaar overgemaakt via de Blockchain. Daarvoor heeft een ieder een elektronisch adres (de portemonnee). Deze portemonnee en de in- en uitgaande transacties zijn openbaar inzichtelijk (het gaat om een adres dus voor vreemden ben je in principe niet geïdentificeerd). De spelers hebben een “browser” waarmee ze hun portemonnee (die zich in de blockchain bevindt) kunnen inzien. Op basis van de smart contracts kan het Ethereum-protocol bijvoorbeeld ook het eigendom van grond en vastgoed registreren. Niemand kan fraude plegen, want de Blockchain is vele malen gerepliceerd en frauduleuze handelingen worden door het systeem onmiddellijk herkend (afwijkingen en dus geen“confirmation”). Resultaat: de rol van de vertrouwenspersoon (de bank in deze) is in het nieuwe model overbodig en wordt buiten spel geplaatst. Door de directe transactie tussen spelers werkt het systeem vele malen sneller (denk aan de trage bancaire buitenlandse betalingen) en met significant minder kosten!

Peter Kranenburg

Vitalik Buterin: