Blocxs blockchain demo app

Onze nieuwste demo blockchain app is live!

In onze nieuwe Blocxs demo app presenteren wij de integratie tussen een full stack web application en een hyperledger blockchain-implementatie. Hiermee realiseren wij de synthese tussen een razendsnel en state-of-the-art application development platform en een trust-functie door middel van distributed ledger technology.

Vraag ons om een demo!

Blocxs spreekt op Barcelona EMEA PI-World conferentie OSIsoft

Net als afgelopen april eerder dit jaar in San Francisco verzorgt Blocxs een blockchain-presentatie op de OSIsoft PI-World conferentie op 24 t/m 27 september 2018. Ditmaal wordt deze gehouden in Barcelona.

Onderdeel van de presentatie, die in samenwerking met Amerikaanse OSISoft en het Zwitserse Streamr wordt gegevenen, is een running demo waarin live een voorbeeld Blocxs-blockchain toepassing wordt gedemonstreerd.

Belangrijk voor Blocxs is dat OSISoft heeft aangegeven gebruik te willen gaan maken van het Hyperledger platform. Een omgeving waarvoor wij reeds begin 2017 gekozen hebben en waarmee onze samenwerking met OSIsoft wordt verstevigd.

 

 

Peter Kranenburg

Blocxs.com

Oracle kiest voor het Hyperledger blockchain platform

Software gigant Oracle lanceert deze maand haar eigen blockchain ‘platform-as-a-service’. De multinational uit Californië kiest hierbij voor het open source Linux based Hyperledger Fabric. Een van de projecten betreft het in de blockchain vastleggen van interbancaire transacties voor de Banco de Chile. Een ander project is het automatiseren van importrechten en de hierbij betrokken douane-documenten voor de Nigeriaanse overheid. Ook zoekt Oracle ingangen voor haar oplossingen in de farmaceutische branche om tracking en tracing van medicijn-batches te verbeteren.

Belangrijk voor Blocxs is dat hiermee opnieuw een grote speler zich begeeft op het Hyperledger platform. Een kader waarvoor wij al vroeg gekozen hebben en waarmee de juistheid van onze keuze wordt ondersteund.

 

Peter Kranenburg

Blocxs.com

OSIsoft

OSIsoft Research is actively exploring blockchain technology. They are working together with Blocxs on a case study on how their PI System could be used in conjunction with blockchain technology to track and manage the lifecycle of industrial assets. OSIsoft is investigating how this revolutionary technology could solve some of the almost impossible challenges that their customers are facing. OSIsoft wants to be ready for the potential disruption and new possibilities that blockchain inevitably will bring.

A case study

This week Johan Mulder of Blocxs presented for more than 300 customers and partners at the OSIsoft PI World Conference that was held from April 23rd-27th 2018 in San Francisco USA. The presentation was about implementing a blockchain solution within a PI-system world and more specific how an asset life cycle could be managed using the blockchain concept. The demo part of the case study showed the integration between of the PI system and the Hyperledger blockchain where new assets (industrial engines) were created and registered. The second part of the demo consisted of the registration of specific engine test results in Hyperledger.

Sensor data written in a backend software system

OSIsoft is a company that offers solutions for customers with equipment and machinery that have sensors implemented that can communicate with OSIsoft software systems. An example of this is an engine on a assembly plant for which the running hours, the temperature of the gear box as well as the RPM are measured with a certain interval. These figures are received by the owner of the backend systems where this data is registered.

Blockchain or not?

As the engine owner also owns the data, tempering of the data is possible but serves no purpose therefore is would be no direct case for a blockchain implementation. However this traditionally stored data can become an issue when the motor is sold to another party. If the historical engine data will be delivered as part of the sale how can the new owner trust this data?

 

Trustable data

If data (parts that are related to trust issues) had been registered in a blockchain system where data technically can not be tampered with then this sale could have been accompanied with immutable data that the buyer can trust. As the risk for subsequent owners is reduced by trustable historical data any stored engine will become more valuable and therefore might result in higher sale prices. Company data will now be transformed into a value asset.

 

Peter Kranenburg

Blocxs.com

“Wat het internet is geworden voor de overdracht van informatie zal de blockchain worden voor de overdracht van waarde.”

 Het valt mij op dat zelfs onder ict-ers ongeveer de helft nog niet bekend is met het begrip “blockchain”. Dit terwijl het enorme gevolgen voor ons vakgebied zal gaan hebben. Daarom wil ik dit (eerste) artikel beschrijven wat de blockchain is en welke impact dit zal hebben op onze wereld.

De blockchain zal binnen alle sectoren de komende jaren een zogenaamd “disruptief” effect hebben. Om te beginnen door het elimineren van de “financial middle men” in de financiële wereld. De functie (of zelfs het bestaansrecht) van de notaris, accountants en banken zal hierdoor volledig veranderen. Lees voor wat betreft de mogelijke consequenties voor banken maar eens het volgende artikel uit het “Financiële Dagblad” van deze maand: https://fd.nl/beurs/1170837/banken-verdwijnen-door-opkomst-blockchain. Maar ook in bijvoorbeeld de wereld van de Supply Chain Management en voor organisaties als bijvoorbeeld AirBnb en Buma Stemra zal de impact groot zijn. Blockchain kan de functie voor laatstgenoemde straks overbodig maken omdat zogenaamde “smart contracts” de financiële relatie tussen muzikant en luisteraar rechtstreeks en direct onderling kan regelen. Je luistert en betaalt automatisch op basis van zogenaamde “smart contracts”. Over dit laatste begrip straks meer.

Als mogelijke toepassing van de blockchaintechnologie heb ik het volgende voorbeeld uitgewerkt.

Stel je speelt Monopoly met een aantal spelers via internet en je speelt het spel met echt geld. Je zit fysiek niet bij elkaar dus je zult een centra(a)l(e) iemand/partij nodig hebben die het geld en de spelstatus beheert/controleert en administreert. Dus de partij die de rol van de bank in het spel op zich neemt. Deze moet de vertrouwensfunctie vervullen en moet onafhankelijk moet zijn. In de werkelijke wereld wordt deze positie bijvoorbeeld ingenomen door de notaris, accountant of bank. De financiële tussenpersoon. Deze wordt steeds bericht wanneer er wijzigingen in het spel optreden en houdt alle mutaties bij (de trustable party). Deze partij, met de functie van de “bank” (die zo snel werkt als hij wil/kan) brengt hiervoor natuurlijk ook kosten in rekening. Het marmer moet ergens van betaald worden… Belangrijk om hierbij aan te tekenen is dat het om een centrale machtspartij gaat.

Nu is er met de komst van de blockchaintechnologie echter een technologisch alternatief beschikbaar gekomen. Goedkoper, sneller en fundamenteel betrouwbaar(der) en decentraalvan aard. Dus geen enkele centrale machtspartij. De blockchaintechnologie vormt tevens de basis van de cryptovaluta Bitcoin en is bedacht door de mysterieuze (niemand weet wie het feitelijk is) uitvinder met de pseudoniem “Satoshi Nakamoto”. Illustratief voor de ‘waarde’ van de blockchain is dat Nakamoto onlangs zelfs genomineerd is voor de nobelprijs voor de economie. Bitcoin kan worden gezien als het elektronische equivalent van goud. Maar dan veel beter dan goud, want het biedt zeer veel bijkomende voordelen zoals oneindige deelbaarheid en snelle elektronische verhandelbaarheid. Echter het is de onderliggende technologie van de Bitcoin (de “blockchain” dus) wat feitelijk de écht disruptieve grote uitvinding is en die feitelijk losstaat van de Bitcoin. Het blijkt namelijk een uitvinding met zeer veelbelovende implicaties voor vele toepassingsgebieden. Een toepassing die veel impact zal gaan hebben in de wereld zoals we die nu kennen.

In het kort is de blockchain een gedecentraliseerd openbaar kasboek. Dit kasboek is openbaar en kan door alle partijen worden ingezien. In tegenstelling tot het traditionele vertrouwensmodel, waarbij door 1 centrale speler of in 1 specifieke plek de ‘transacties’ worden bijgehouden en gecontroleerd, worden in de de blockchain alle transacties decentraal bijgehouden door een netwerk van nodes die alle transacties meervoudig valideren en voor altijd opslaan in de blockchain. Dit laatste klinkt “onmogelijk” en het vraagt wat verdergaand inlevingsvermogen om goed op je in te laten werken, maar is dus technisch mogelijk. Feitelijk vergelijkbaar met dat Youtube nooit “volloopt”. Die dingen vragen we ons ook niet meer af. De Blockchain is (net als het onderliggende internetprotocol) niet te hacken en dus absoluut betrouwbaar en voor eeuwig de absolute waarheid.

De Blockchain houdt dus alles bij. Hoe gebeurt dit dan precies. De Blockchain en Bitcoin kennen we nu. Nu is er een geniale Rus met de naam Vitalik Buterin die op 19-jarige leeftijd (je moet jong zijn om out-of-the-box te kunnen denken) iets heeft bedacht waarmee zelfs de macht van de banken wereldwijd langzaam aan het wankelen wordt gebracht: “Ethereum”. Ook wel Bitcoin 2.0 genoemd. Ethereum kent zogenaamde “smart contracts” waarmee waardeoverdracht volgens regels kan worden geprogrammeerd.

Terug naar ons Monopoly-spel:

De spelers spelen het spel en betalingen worden in een cryptovaluta aan elkaar overgemaakt via de Blockchain. Daarvoor heeft een ieder een elektronisch adres (de portemonnee). Deze portemonnee en de in- en uitgaande transacties zijn openbaar inzichtelijk (het gaat om een adres dus voor vreemden ben je in principe niet geïdentificeerd). De spelers hebben een “browser” waarmee ze hun portemonnee (die zich in de blockchain bevindt) kunnen inzien. Op basis van de smart contracts kan het Ethereum-protocol bijvoorbeeld ook het eigendom van grond en vastgoed registreren. Niemand kan fraude plegen, want de Blockchain is vele malen gerepliceerd en frauduleuze handelingen worden door het systeem onmiddellijk herkend (afwijkingen en dus geen“confirmation”). Resultaat: de rol van de vertrouwenspersoon (de bank in deze) is in het nieuwe model overbodig en wordt buiten spel geplaatst. Door de directe transactie tussen spelers werkt het systeem vele malen sneller (denk aan de trage bancaire buitenlandse betalingen) en met significant minder kosten!

 

Peter Kranenburg

Blocxs.com

Vandaag mag de internationale Bitcoin community zichzelf feliciteren met het begraven van de strijdbijl tussen de twee kampen die ieder voor zich een ander toekomstpad wilden bewandelen. Groot nieuws voor het verdere succes van Bitcoin dat nu niet meer door dit conflict in haar bestaan in gevaar wordt gebracht. De twee kampen hebben elkaar opnieuw gevonden en hebben gekozen voor het gemeenschappelijke doel: het gezamenlijk verder werken aan de grootste monetaire vernieuwing die de mensheid ooit gekend heeft. Geweldig nieuws!

 

 

(persbericht Nederland 11 augustus 2017)

Blocxs (Blockchain eXtensions for Society) annonceert haar ICO (“Initial Coin Offer”) die wordt gehouden van 17 september tot en met 17 oktober 2017.

Blocxs is een Nederlands Blockchain-initiatief en begeeft zich op de notariële en juridische markt. Op moment van schrijven wordt er hard gewerkt aan het eerste product waarmee bezitters van Bitcoin en andere cryptovaluta hun digitale erfenis op een veilige manier kunnen regelen.

Meer informatie is te vinden via de onderstaande link en buttons. Met name onze “1-minuut video explainer” vertelt kort en bondig de strekking van onze eerste oplossing.

 

 

Dutch blockchain startup “Blocxs”, offering blockchain solutions for notary and legal services, announces
Initial Coin Offering (ICO)

Blocxs (Blockchain eXtensions for Society) announces that it will host an ICO from the 17th of September 2017 at 15:00 CET until the 17th of October 2017 at 23:59 CET.

This ICO facilitates participation for both crypto and traditional investors in our initiative to transform the notary and legal market into a more efficient and less costly blockchain alternative with disruptive new technology that the Ethereum platform is offering us.

We will create alternative and bridging solutions for consumers and businesses by implementing blockchain and web technology to make existing notary and legal processes and procedures direct accessible, adjustable, cost-effective and therefore more efficient.

Our first solution targets on asset protection, Life Sign Monitoring® and access providing of your cryptocurrencies and other valuable assets that require instructions, procedures and credentials to access them during an emergency case (i.e. passing away of the original holder). See 1-minute explainer video below. 

CXS tokens are available during the ICO for a fixed price that will be set at issuing starting time. CXS tokens are ERC20-compliant and we will make them exchangeable on an cryptocurrency exchange after the ICO ends. This token can be used for all services Blocxs will offer.

Blocxs has chosen for the specialized Waves ICO-platform for the issuing of its tokens. More information about the Blocxs CXS token, ICO guidelines and easy to follow instructions are described in our whitepaper which can be found here: http://www.blocxs.com/whitepaper.

 

Great news will be announced in the coming week!

Blocxs.com