Voorbeeld van Javascript “Template Literals” met externe JSON-file

Werkt nog niet

JSON and AJAX

Voorbeeld externe JSON zonder opmaak via “Template Literals”

Documentatie op W3Schools.com: https://www.w3schools.com/js/js_json_http.asp

DIV-blokje

Voorbeeld van Javascript “Template Literals” met locale JSON-file

(https://www.youtube.com/watch?v=DG4obitDvUA&feature=youtu.be)

en: https://codepen.io/learnwebcode/pen/eyZMyp (finished product)

DIV-blokje